MariaDB so với MySQL - Các tính năng

SkySQL có một báo cáo chính thức về MariaDB và MySQL sẵn có để tải về.

Thêm công cụ lưu trữ

Thêm vào các công cụ lưu trữ MyISAM, BLACKHOLE, CSV, MEMORY, ARCHIVE, và MERGE, danh sách dưới đây cũng được bao gồm với gói mã nguồn và mã thực thi MariaDB:

Cải thiện tốc độ

 • Rất nhiều tính năng tăng cường tối ưu hóa trong MariaDB 5.3. Truy vấn phụ cuối cùng đã có thể sử dụng! Danh sách đầy đủ và sự so sánh với MySQL ở đây. Một bản đo lường có thể được tìm thấy ở đây.
 • Nhân bản nhanh hơn và an toàn hơn: Nhóm commit cho bản ghi nhật ký mã nhị phân. Điều này cần nhiều cài đặt để sử dụng nhân bản và có nhiều cập nhật nhanh hơn trên 2 lần.
 • Được cải thiện với hệ thống phụ Vào Ra không đồng bộ Innodb trên Windows.
 • Đánh chỉ mục cho công cụ MEMORY(HEAP) nhanh hơn. Theo một thử nghiệm đơn giản, nhanh hơn 24% khi INSERT chỉ số nguyên và nhanh hơn 60% cho chỉ mục trên một cột CHAR(20).
 • BẢNG CHECKSUM nhanh hơn.
 • Chúng tôi đã cải thiện hiệu suất của bộ chuyển đổi ký tự (và việc chuyển đổi đã bị loại bỏ khi chúng không thật sự cần thiệt). Cải thiện tốc độ tổng thể từ 1-5% (theo sql-bench) nhưng có thể cao hơn với tập kết quả lớn với tất cả các ký tự từ 0x00-0x7f.
 • Hồ chứa các luồng trong MariaDB 5.1 thậm chí còn tốt hơn trong MariaDB 5.5. Điều này cho phép chạy MariaDB với 200.000+ kết nối với sự cải thiện tốc độ đáng kể khi sử dụng nhiều kết nối.
 • Có một số cải tiến mã DBUG làm cho việc thực thi nhanh hơn khi gỡ lỗi là được biên dịch nhưng không được sử dụng.
 • Chúng tôi sử dụng công cụ lưu trữ Aria cho phép truy vấn phức tạp nhanh hơn (truy vấn mà thường sử dụng bảng tạm thời dựa trên đĩa cứng). Công cụ lưu trữ Aria được sử dụng cho các bảng tạm thời bên trong, cái mà cho phép tăng tốc khi làm việc lựa chọn phức tạp. Aria thường nhanh hơn các bảng tạm thời khi được so sánh với MyISAM bởi vì Aria lưu đệm các dòng dữ liệu trong bộ nhớ và thông thường khôn gviết các dòng tạm thời vào đĩa cứng.
 • Các bộ công cụ kiểm tra được mở rộng và nay chạy nhanh hơn trước ngay cả khi nó kiểm thử nhiều thứ hơn.

Tiện ích mở rộng & các tính năng mới

Chúng tôi đã thêm vào rất nhiều tính năng mới cho MariaDB. Nếu một bản vá hoặc tính năng rất hữu ích, an toàn và ổn định chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đưa nó vào MariaDB. Các tính năng đáng chú ý nhất là:

Cần danh sách đầy đủ, vui lòng xem các tính năng cho mỗi phiên bản

Kiểm thử tốt hơn

 • Kiểm thử nhiều hơn trong các bộ kiểm tra.
 • Các lỗi tìm thấy trong bài kiểm tra được sửa.
 • Xây dựng bài kiểm tra với các tùy chọn cấu hình khác nhau cho việc kiểm thử tính năng tốt hơn.
 • Loại bỏ các bài kiểm tra không hợp lệ. (Ví dụ: không kiểm tra tính năng 'X' nếu tính năng này không có trong bản dựng đã được kiểm thử).

Ít cảnh báo và ít lỗi

 • Có lỗi là không tốt. Sửa được càng nhiều lỗi càng tốt và cố gắng không phát sinh lỗi mới.
 • Trình biên dịch cảnh báo lỗi là không tốt. Loại bỏ được càng nhiều cảnh báo từ trình biên dịch càng tốt.

Mã nguồn mở thực sự

 • Tất cả mã nguồn MariaDB được phát hành dưới giấy phép GPL, LPGL hoặc BSD. MariaDB không đóng các mô-đun mã nugồn như ai đó thấy trong phiên bản MySQL Enterprise. Thực tế, tất cả các tính năng nguồn đóng trong phiên bản MySQL 5.5 Enterprise được tìm thấy trong phiên bản MariaDB mã nguồn mở.
 • MariaDB chứa các trường hợp kiểm thử cho tất cả các lỗi được sửa. Oracle không cung cấp trường hợp kiểm thử cho lỗi mới được sửa trong MySQL 5.5.
 • Tất cả các lỗikế hoạch phát triển được công khai.
 • MariaDB được phát triển bởi cộng đồng theo đúng tinh thần phần mềm mã nguồn mở.

Liên kết liên quan

Xem thêm Tính tương thích giữa MariaDB và MySQL

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.